USAs energiminister ble kjent med Mongstad

desember 12, 2009, 19:07 CET

 

Bilde

Steven Chu og Terje Riis-Johansen fikk en grundig befaring på byggeplassen for testsenteret på Mongstad (TCM). (Foto: Dag Sunnanå)

Energiministeren var blant president Obamas nærmeste medarbeidere under Norges-besøket denne uken.

Besøket var kommet i stand på initiativ fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, som hadde invitert sin amerikanske kollega da de to møttes tidligere i høst.

Tett program 
Fredag formiddag hadde de to ministrene samtaler i Oslo. På et møte senere samme dag møtte de representanter for norsk næringsliv. Her fikk Statoils konsernsjef Helge Lund et separat møte med den amerikanske energiministeren. Et fagseminar med Norges fremste energiforskere sto deretter på programmet.

Lørdag formiddag dro Chu og Riis-Johansen på Vestlandstur, først til Rogaland for å se på Saurdal, Norges største pumpekraftverk. Senere tok helikopteret et sveip over Hywind-møllen utenfor Karmøy. Deretter besøkte de Kvilldal, Norges største kraftverk, før følget ble fraktet til Mongstad.

Norges bidrag
På Mongstad fikk Chu omvisning og ble orientert om arbeidet med Teknologisenter Mongstad (TCM), mens Statoil-forsker Olav Kårstad redegjorde for Statoils arbeid innen CO2-fangst og -lagring.

Riis-Johansen var meget fornøyd med å ha fått presentert for den amerikanske energiministeren hva Norge kan bidra med når det gjelder globale klimaløsninger.

Bilde

USAs energiminister Steven Chu besøkte Teknologisenter Mongstad lørdag 12. desember. (Foto: Dag Sunnanå)

 

I møte med Chu trakk den norske olje- og energiministeren frem Mongstad som et viktig prosjekt globalt for å komme videre i fangst og lagring av CO2.

- Norge og USA er blant de land som jobber mest aktivt med CO2-håndtering, og vi har felles interesser på dette feltet. Jeg er derfor meget glad for at min amerikanske kollega ville bruke en lørdag på dette besøket her på Mongstad, sa en fornøyd Terje Riis-Johansen.


Statoil er for tiden engasjert i fire kommersielle storskalaprosjekt med CO2-fangst og -lagring:

• Sleipner-området i Nordsjøen
• Snøhvit LNG-produksjon i Nord-Norge
• In Salah i Algerie
• CO2-anlegg på Mongstad-raffineriet