Storstilt oppgradering på Snorre

desember 28, 2009, 13:10 CET

 

Bilde

Torstein Hole, Statoils områdedirektør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge. (Foto: Vidar Hardeland)

- Snorre har de største gjenværende reservene av Statoils felt på norsk sokkel. Mange og omfattende modifikasjoner de siste årene er gjennomført for å robustgjøre installasjonene for økt produksjon og forlenget levetid fram mot år 2040, sier Torstein Hole, Statoils områdedirektør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge.

Høy aktivitet
- Vi er det feltet på norsk sokkel som har flest modifikasjoner i 2009-10. Samlede investeringer for Snorre i 2009 og 2010 er på fem milliarder kroner. Over 50 prosent av disse er rene helse-, miljø- og sikkerhetstiltak, sier Hole. Han legger til at 2010 blir nok et år med høyt aktivitetsnivå på Snorre.

Sommeren 2010 ankommer flotellet ”Safe Scandinavia” Snorre A. Flotellet øker sengekapasiteten på feltet i seks måneder og gjør det mulig å gjennomføre flere prosjekter og vedlikehold. Det er først og fremst boligkvarteret på Snorre som skal gjennom oppgraderinger i flotellperioden. Flere enkeltmannslugarer skal bygges og støyreduserende tiltak skal gjennomføres.

Bilde

De to plattformene ved Snorre-feltet blir oppgradert. (Foto: Harald Pettersen)

Brann- og gassanlegget moderniseres
Snorre og partnerne har nylig besluttet å skifte ut dagens  brann- og gassvarslingssystem. Det innebærer investeringer på 450 millioner kroner. 

Firmaet Apply Sørco er tildelt hovedkontrakten for oppgraderingen. I tillegg vil prosjektet gjøre bruk av selskapets rammeavtaler for drift og vedlikehold.

- Vi vil få et helt nytt oppgradert og moderne system med bedre dekningsgrad enn i dag. Dette vil styrke robustheten i plattformens varslingssystem og vil bidra til økt sikkerhet, sier Hole.

Prosjektet som er omfattende, vil pågå over en treårs periode fram til 2012.

- Mens plattformen er i full drift, og det eksisterende varslingssystemet er operativt, skal blant annet 1.700 detektorer fjernes og 2.000 nye installeres; 36 km med kabler tas bort, mens 47 km nye kabler skal på plass, forteller Hole.