Statoil åpner for ny eierstruktur for energi- og detaljhandelsvirksomheten

februar 3, 2010, 08:33 CET

Beslutningen er et resultat av en gjennomgang av utviklingsmuligheter for Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet (Energy and Retail - E&R), som omfatter bensinstasjoner i åtte land, smøreolje og salg av drivstoff til fly og skip.

Bilde

Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet omfatter bensinstasjoner i åtte land. (Foto: Trond Isaksen)

- Energi- og detaljhandelsvirksomheten har de siste årene utviklet seg betydelig og har i dag en sterk posisjon i sine markeder. Fremover tror vi dette områdets vekst og videre utvikling best ivaretas som selvstendig selskap med direkte adgang til kapitalmarkedene, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

- Ny eierstruktur vil være med på å styrke virksomheten ytterligere til beste for både kunder og ansatte, sier Jon Arnt Jacobsen, konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring.

- Energi og detaljhandelsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskapning enn det vi ser innenfor vår øvrige virksomhet. I tillegg utvikler virksomhetene seg forskjellig geografisk. Vi mener derfor tiden nå er inne til å gi E&R en mer uavhengig rolle, sier Jacobsen.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, konserndirektør for Foredling og markedsføring. (Foto: Trond Isaksen)

Dersom en børsintroduksjon blir løsningen, vil Statoil ved introduksjonen ha en betydelig eierandel. Størrelsen og tidshorisonten for Statoils videre eierskap vil tilpasses det nye selskapets utviklingsbehov.

Statoil vil etablere en eier- og kapitalstruktur for det nye selskapet som synliggjør verdiene i virksomheten, gir økt operasjonell frihet og gir et solid grunnlag for langsiktig vekst og utvikling.

I det videre arbeidet vil Statoil bygge videre på den kompetanse og samarbeidskultur som er utviklet. En formell konsultasjonsprosess med de ansattes representanter skal gjennomføres før endelig styrebeslutning.

Et eventuelt børsnotert selskap ledet fra Norge, vil representere en investeringsmulighet innenfor norsk og nordisk detalj- og konsumentvarevirksomhet som i liten grad er representert på Oslo Børs.

E&R opererer mer enn 2.300 stasjoner i åtte land og møter over én million kunder daglig. Virksomheten leverer også smøreolje og drivstoff til luftfart og marine fartøyer. En stor del av merkevareverdien ligger i dråpelogoen og det visuelle designet av stasjonene.

Bilde

 

Dette vil beholdes av E&R. Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet opererer i dag med en rekke merkevarer og vil gjennom en avtale med Statoil ASA fortsatt ha rett til å benytte Statoil-navnet.

Det vil være naturlig å videreføre eksisterende markedsbaserte forsyningsavtaler i en ny struktur.

Det norske Mongstad raffineriet, som primært er et eksportraffineri, leverer om lag en tredjedel av sin produksjon til E&R, mens halvparten av produksjonen ved Kalundborg raffineriet i Danmark går til E&R. Raffinerivirksomheten vil ikke bli påvirket av en ny eierstruktur i E&R.

Av E&Rs omlag 12.000 ansatte arbeider under 10% i Norge. Nærmere 80% av virksomhetens ansatte arbeider på Statoil-drevne bensinstasjoner.

I Norge arbeider om lag halvparten av de omlag 1.000 ansatte på Statoil-drevne bensinstasjoner, mens resten er knyttet til virksomhetens ledelse og administrasjon.

Kontaktperson:

Cathrine Torp, informasjonsdirektør Foredling & Markedsføring,
tlf +47 415 60 264, e-post: catt@statoil.com