Nye krav til selskap og industri

februar 10, 2010, 15:10 CET

 

Bilde

Norsk sokkel er og vil være viktig for Statoil og norsk industri. (Foto: Øyvind Hagen)

Det sa Statoils konserndirektør for prosjekter og anskaffelser, Gunnar Myrebøe, under Offshore Strategikonferansen i Stavanger onsdag 11. februar.

Bilde

Gunnar Myrebøe, Statoils konserndirektør for prosjekter og anskaffelser. (Foto: Trond Isaksen)

Om lag 300 representanter for oljeindustrien møtte frem for å dele planer, erfaringer og utfordringer for norsk offshoreindustri.

– Norsk sokkel er og vil være viktig for Statoil og norsk industri. En dristig teknologiutvikling og et nært samarbeid med leverandører har tatt oss dit vi er i dag. Disse elementene skal bringe oss fremover. Likevel må vi ta inn over oss en altfor høy kostnadsutvikling det siste tiåret og en synkende trend på kvalitet i leveransene. Vi har sett bedring på disse parametrene i det siste, men det er fremdeles et stykke frem til der vi må være for å lykkes sammen, understreket Myrebøe. 

Norsk sokkel hadde rekordhøye investeringer i 2009, og Statoils prognoser fremover viser at selskapet vil ha høye investeringer i 2010 også.

– I dette bildet må vi også ta inn over oss at det fremdeles hersker stor usikkerhet i verdensøkonomien og oljeprisen. Vi er derfor nødt til bruke den tiden vi trenger for å modne frem og kvalitetsikre våre planer før vi beslutter utbygging, sa Myrebøe.

Utviklingen på norsk sokkel tyder på færre større utbygginger, men flere subsea-utbygginger, modifikasjons- og vedlikeholds prosjekter, og prosjekter for å fjerne installasjoner på sokkelen.

– Som selskap er vi avhengige av en konkurransedyktig leverandørindustri. Vi opplever at norske leverandører er tilpassingsdyktige. For oss som et børsnotert selskap er det naturlig at vi tar med oss de vi tror på, og de som leverer.