HMS-prisen til Kårstø

mars 3, 2010, 13:29 CET
Bilde

Områdesjef på Kårstø Leif Heiberg (t.v.) og Ståle Nordal, byggesjef for Kårstø Expansion Project, jublet fra scenen i Stavanger Forum da de fikk selskapets øverste HMS-utmerkelse. (Foto: Hild Bjelland Vik)

– Kårstø har vist en sterk forpliktelse og systematisk tilnærming til HMS-utfordringene gjennom mange år, sa konsernsjef Helge Lund da han delte ut prisen under Corporate Summit i dag, 3. mars.

Kårstø vinner prisen for prosjektet «samtidig utbygging og drift». Gjennom flere år har en stor arbeidsstyrke jobbet med å robustgjøre anlegget ytterligere.

Arbeidet har omfattet en rekke kritiske aktiviteter i prosessanlegget, parallelt med den normal driften. Likevel har organisasjonen oppnådd svært gode HMS-resultater.

Både jobbet og levert sikkert

– Gjennom god planlegging har Kårstø forbedret risikoforståelsen på tvers av hele organisasjonen, og med dette identifisert risiko før den oppsto. De har arbeidet systematisk med partnere og leverandører for å involvere dem i HMS-arbeidet, sa Lund.

Samtidig med høy prosjektaktivitet i oppgradering av anlegget har gassknutepunktet Kårstø operert sikkert og med høy regularitet.

Prosessanlegget på Kårstø har vært i drift siden 1985 og er et komplisert anlegg med seks prosesstog og et stort antall personer som drifter anlegget.

Viktig med lokale initiativ

Totalt var det 80 nominasjoner til HMS-prisen, en økning fra 60 nominasjon i fjor. Blant nominasjonene ble seks finalister plukket ut og besøkt av HMS-pris komiten.

HMS-direktør i Statoil, Gunnar Brevik, presenterte de seks utvalgte for deltagerne på Corporate Summit, og understreket at alle finalistene burde føle seg som vinnere.

– Finalistene representerer et bredt spekter av vårt HMS-arbeid og understreker viktigheten av lokale initiativ for bedre HMS-prestasjoner, sa Helge Lund.

Bilde

Fra venstre: konsernsjef Helge Lund, byggesjef for Kårstø Expansion Project, Ståle Nordal, områdesjef på Kårstø, Leif Heiberg, HMS-direktør i Statoil, Gunnar Breivik og direktør for prosessering og transportering i Naturgass, Kjetil Ohm. (Foto: Hild Bjelland Vik)