Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mars 17, 2010, 11:07 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.637.630 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12