Børsnotering av Statoils energi- og detaljhandel  

mars 17, 2010, 15:42 CET
IKKE FOR PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON I USA.

Bilde

Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet omfatter bensinstasjoner i åtte land.
(Foto: Trond Isaksen)I forlengelse av kunngjøringen 3. februar 2010 har Statoils styre godkjent forslaget om å etablere selskapets energi- og detaljhandelsvirksomhet (E&R) som et selvstendig selskap gjennom et nedsalg og notering på Oslo Børs. Børsintroduksjonen vil tidligst finne sted i fjerde kvartal 2010, eller på det tidspunkt kapitalmarkedet anses gunstig for nedsalg og notering.  

Statoil tar sikte på å forbli en majoritetseier i E&R på tidspunktet for børsnotering. Størrelsen og tidshorisonten for Statoils framtidige eierskap i E&R vil bli tilpasset for å støtte og utvikle verdier både for E&R og for Statoil-konsernet.  

- Energi og retail-virksomheten har en sterk markedsposisjon med gode muligheter for videre utvikling. Statoil satser sterkt på at det nye selskapet skal lykkes. En børsnotering vil gi E&R en uavhengig posisjon med direkte tilgang til kapitalmarkeder for videre utvikling av virksomheten, sier Statoils styreformann Svein Rennemo. 

- Statoil mener at et uavhengig E&R, som kan bygge videre på sine ledende posisjoner i viktige markeder og en sterk merkevare, vil være til fordel for alle interessenter. Det nye E&R-selskapet vil bli drevet uavhengig av Statoil og har dermed bedre muligheter til å oppfylle sine strategiske ambisjoner, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil mener at E&R vil representere en investeringsmulighet i norsk og nordisk energi og detaljhandelsektor som ikke er representert i betydelig grad på Oslo Børs i dag. 

Som ledende energi og detaljhandelsselskap i Skandinavia og Baltikum, opererer E&R mer enn 2.300 stasjoner i åtte land og betjener mer enn en million kunder hver dag. E&R leverer også smøreoljer og drivstoff til fly og skip. En stor del av merkevareverdien til E&R ligger i dråpelogoen og det visuelle designet av stasjonene. Dette vil beholdes av E&R. Gjennom en merkevareavtale med Statoil ASA vil E&R fortsatt ha rett til å benytte Statoil-navnet.

Etter børsnotering tar Statoil sikte på å videreføre eksisterende markedsbaserte forsyningsavtaler med E&R. Dermed kan E&R trekke på Statoils ekspertise og tilstedeværelse på produktsiden. Raffinerivirksomheten på Mongstad og Kalundborg vil ikke bli påvirket av ny eierstruktur i E&R.

Statoil har gjennomført en formell høringsprosess med ansattes representanter før styremøtet i mars og vil fortsette å samarbeide med ansattes representanter framover.

De ansattvalgte medlemmene av styret støttet børsintroduksjon av det nye selskapet under forutsetning av at styret ga uttrykk for en intensjon om å forbli en majoritetseier i det nye selskapet. Uten dette som en del av vedtaket, stemte de ansattvalgte medlemmene mot forslaget om børsnotering

Kontakt:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR,
tel: +47 906 49 144 (mobil)

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
tel +47 480 80 212 (mobil).  E-post: oaan@statoil.com

----------------------------------------------------------

Denne pressemeldingen innebærer ikke et tilbud om verdipapirer for salg i USA. Verdipapirer kan ikke tilbys eller selges i USA uten at de er registrert eller fritatt fra registrering. Verdipapirene i E&R har ikke vært registrert, og skal ikke registreres, i henhold til den amerikanske verdipapirloven av 1933.