Nye oljefunn i Angola

april 7, 2010, 13:37 CEST

Funnene ble gjort 350 kilometer nordvest for Luanda på 1.400 meters havdyp.

Undersøkelsesbrønnene ble avsluttet i sandlag av nedre miocen alder med gode reservoaregenskaper. Boringen av Nzanza-1 ble avsluttet i desember 2009, mens Cinguvu-1-brønnen ble avsluttet i februar i år.

Det positive resultatet fra de to brønnene understøtter den pågående utviklingen i det vestlige området av blokken.

I 2009 boret partnerne undersøkelsesbrønnen Cabaça Norte-1, som også resulterte i et oljefunn. Inkludert funnene Sangos og N’Goma som ble gjort i 2008 er det gjort i alt fem oljefunn i blokken.

Partnerne i Blokk 15/06 vil fortsette leteboringen i området i år for å finne ressurser som støtter utbyggingen av et produksjonssenter nummer to i den nordøstlige delen av blokken.

Operatøren Eni har en andel på 35 prosent prosent i Blokk 15/06, der Sonangol E&P er konsesjonshaver. Øvrige partnere er Sonangol Pesquisa e Produção (15 prosent), SSI Fifteen Limited (20), Total (15), Falcon Oil Holding Angola SA (5), Petrobras International Braspetro B.V. (5) og Statoil Angola Block 15/06 Award AS (5).