Meldepliktig handel 

april 15, 2010, 17:31 CEST
Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DnBNOR som megler.

Navn

Kjøp

Ny beholdning

Bjørnson, Rune

2261

10 737

Eide, Tom Melbye

2499

11 734

Gjærum, Reidar

1497

9 246

Jacobsen, Jon Arnt

2324

14 023

Koch, Nina Birgitte

1083

4 876

Lund, Helge

6161

31 073

Mellbye, Peter

2994

16 027

Michelsen, Øystein

2752

8 618

Myrebøe, Gunnar

2110

8 028

Nes, Helga

2020

5 667

Skeie, Svein

972

6 540

Sætre, Eldar

2486

12 851

Thomsen, Kåre

1051

9 084

Øvrum, Margareth

2558

15 247Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12