Statoil skal levere gass til Canada

mai 4, 2010, 09:34 CEST

Statoils amerikanske datterselskap, Statoil Natural Gas (SNG), har inngått en transportavtale med National Fuel Gas Supply Corporation som sikrer Statoil rettigheten til å transportere opptil 3,2 milliarder kubikkmeter gass per år.

Bilde

Konserndirektør for Naturgass, Rune Bjørnson. (Foto: Rannveig S. Stangeland)

– Dette bidrar til å ytterligere styrke Statoils markedsføringsposisjon for gass i USA, sier konserndirektør for Naturgass, Rune Bjørnson.

– Denne avtalen vil sikre tilgang til en sentral mellomstatlig rørledningssystem og er et viktig trekk for å maksimere verdien på den skifergassen Statoil produserer i Marcellus-området. Kapasiteten vil skape salgsmuligheter fra Niagara og inn i Ontario i Canada og langs rørledningsruta, forsetter han.

National Fuels rørledningssystem har historisk blitt brukt til å importere gass fra Canada til USA, men etter hvert som den kanadiske produksjonen avtar og etterspørselen etter gass i Canada øker, tilsier signaler fra markedet at den østlige delen av Canada vil ha behov for import fra USA.

Marcellus skifergassområde er ideelt lokalisert for å dekke denne etterspørselen. Statoil har nå blitt enig med National Fuel om å snu retningen på strømmen i rørledningen. Dette vil kreve noe ekstra kompresjon og andre mindre modifiseringer.

Rørledningen går til leveringspunktet Niagara, som gjennom eksisterende infrastruktur er direkte tilknyttet byområdet Greater Toronto og markedsplassen Union Dawn, som er det nest største markedet for omsetning av gass i Canada.

Forventet oppstartstidspunkt er midten av 2012, og Statoil har bestilt kapasitet for en 20-årsperiode. Startpunktet for rørledningen er Ellisburg i Pennsylvania (PA).

I mars 2010 inngikk Statoil en transportavtale som sikrer retten til å transportere og levere gass fra den nordlige delen av Marcellus skifergassområdet i PA til områdene New Jersey og New York City.