Gassfunn i Norskehavet

mai 14, 2010, 10:12 CEST
Map

– Dette viser nok en gang hvor prospektivt dette området er, sier Geir Richardsen, Statoils letesjef for infrastrukturnære områder i Norskehavet.
 
Gassfunnet ble påvist gjennom boring av undersøkelsesbrønn 6407/2-6 S, om lag 5 kilometer nord for Mikkel-feltet og 200 kilometer nord for Kristiansund.

Bilde

Geir Richardsen, Statoils letesjef for infrastrukturnære områder i Norskehavet(Foto: Harald Pettersen)

Brønnen påviste hovedsakelig gass med en mindre oljekolonne i Tilje-formasjonen.

Vurderes utbygget

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på gassfunnet er mellom 2 og 4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

– Dette er et relativt lite gassfunn, men like fullt kommersielt drivverdig. Nå jobber vi videre med dette interessante området for å planlegge neste steg, forklarer letesjefen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere utbyggingsløsninger for å produsere funnet mot eksisterende infrastruktur på Åsgard-feltet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 473, der Statoil er operatør. Tillatelsen ble tildelt i 2007. Boringen er nå avsluttet og brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Undersøkelsesbrønn 6407/2-6 S
  • Boret av Statoil, operatør for utvinningstillatelse 473
  • Hensikten var å påvise hydrokarboner i reservoar av tidlig jura alder i Tilje-formasjonen
  • Påviste hovedsakelig gass med en mindre oljekolonne i Tilje-formasjonen
  • Boret under 253 meter havdyp til et vertikalt dyp av 3.166 m og avsluttet i Åre-formasjonen i nedre jura
  • Boringen ble gjennomført av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til land for planlagt verkstedsopphold.