E.ON Ruhrgas går inn som eier i Trans Adriatic Pipeline

mai 20, 2010, 12:00 CEST
Bilde

Den nye eierstrukturen i Trans Adriatic Pipeline-prosjektet vil nå bestå av EGL med 42,5 prosent, Statoil med 42,5 prosent, og den nye partneren E.ON Ruhrgas med en 15 prosents eierandel.

Dette er et strategisk og viktig skritt i realiseringen av Trans Adriatic Pipeline-prosjektet.  E.ON Ruhrgas har lang erfaring med utvikle gassprosjekter  oppstrøms og nedstrøms, og bringer med seg kunnskap og kompetanse som vil styrke Trans Adriatic Pipeline-prosjektet ytterligere. TAP er fremdeles åpent for deltakelse fra ytterligere flere partnere.

Bilde

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

Trans Adriatic Pipeline er det logiske bindeleddet i verdikjeden mellom eksisterende og planlagte rørsystemer for naturgass i sørvest Europa og rørsystemer i  vest Europa via Italia, Adriaterhavet, Albania  og Hellas.

Realiseringen av TAP-prosjektet vil sikre  Europa en direkte og kostnadseffektiv tilgang til de store naturgassreservene i den kaspiske regionen og Midtøsten, og bidrar dermed til å øke Europas forsyningssikkerhet.

- Vi ønsker E.ON Ruhrgas velkommen som ny partner i TAP, sa Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i Statoil.

- Dette vil ytterligere styrke prosjektet og dets evne til å konkurrere om å tiltrekke seg gassvolumer fra den kaspiske regionen til Europa.

Han la til: - Som ressurseier i Shah Deniz er Statoil glad for den nye positive utviklingen når det gjelder en potensiell gassavtale mellom Tyrkia og Aserbajdsjan. En slik avtale vil kunne bane veien for utbygging av nye gassressurser til det europeiske markedet, og her blir Statoil en nøkkelaktør.

Hans Schulz, konsernsjef EGL sa: - Det har alltid vært vår hensikt å tiltrekke oss flere sterke partnere som kan bidra til å skape merverdi i prosjektet. Dette betyr partnere som er aktive innenfor bygging av rørledninger og gassdistribusjon, og som dermed bidrar til TAPs suksess. Prosjektet består nå av en gruppe selskaper med egenskaper som utfyller hverandre.

Bærekraftig europeisk gassforsyning

Jochen Weise, styremedlem og leder for gassforsyningen i E.ON Ruhrgas sa:
- Ved å gå inn i TAP skaper vi et enda bredere grunnlag for selskapets allerede mangfoldige forsyningsportefølje, og bidrar dermed i stor grad til å øke forsyningssikkerheten i Europa - spesielt i sør- og sørøst Europa. Med denne investeringen fokuserer E.ON Ruhrgas på å utvide nasjonal og internasjonal gassinfrastruktur. Slike investeringer i europeisk gassinfrastruktur, kombinert med langsiktige gassforsyningskontrakter, er uvurderlige når det gjelder å sikre Europa gass på lang sikt til kjent og pålitelig standard.

Den nye aksjonæravtalen ble undertegnet i Brüssel i dag. På grunn av myndighetskrav forventes det at avtalen blir endelig i slutten av juni 2010.

Mediakonferanse på internett

Bilde

Rune Bjørnson (til venstre), konserndirektør for Naturgass i Statoil, Jochen Weise, styremedlem og leder for gassforsyningen i E.ON Ruhrgas og Hans Schulz, konsernsjef i EGL, under signeringen av avtalen i dag.