Med Snøhvit ble det umulige mulig

juni 4, 2010, 16:55 CEST
Bilde

Luftfoto av LNG-anleggene på Melkøya ved Hammerfest. (Begge foto: Harald Pettersen)

– Samtidig er anlegget på Melkøya et stort industrieventyr, fremhevet konsernsjef Helge Lund, under et industriseminar i Hammerfest. 

Seminaret sto sentralt i markeringen av Snøhvits tre første driftsår og som ble innledet med befaringer på Melkøya torsdag og avsluttes med byfest for Hammerfest lørdag kveld.

Gir innpass

Lund roste de positive bidragene fra nasjonale og lokale politikere: - De skapte betingelsene for utviklingen av Snøhvit, og det har vært et sterkt og godt samarbeid mellom lokalsamfunn og Statoil, slo han fast.

– Med LNG-leveransene fra Snøhvit har Statoil på sin side fått et viktig og strategisk tilskudd til sin verdikjede for gass, fortsatte Lund.

Snøhvit har en konkurransedyktig posisjon både i det europeiske og amerikanske gassmarkedet. Det er takket være sin nærhet til disse markedene sammenlignet med annen LNG.

Skaper muligheter

I ressursmessig sammenheng byr arktiske strøk på store teknologiske og miljømessige utfordringer. Løsningene som ble funnet for Snøhvit, vil kunne gi muligheter i framtidige prosjekter som Goliat, Sthokman, Alaska og nye områder i Barentshavet.

Øvrige innledere på seminaret var statssekretær Robin Kåss, Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen, EUs Norges-ambassadør Janos Herman, konserndirektør Øystein Michelsen, Totals Nord-Europa direktør Patrice de Viviès, formann i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen og forfatter Alf. R. Jakobsen.

Bilde

Anlegget på Melkøya et stort industrieventyr, fremhevet konsernsjef Helge Lund, under et industriseminar i Hammerfest.