Gjøa-plattformen på vei hjem

juni 13, 2010, 19:48 CEST
Bilde

Med tre store ankerhåndteringsfartøy trekkende foran, og ett liggende bak for å styre, fikk Gjøa starte sin reise mot feltet.

(Foto: Statoil)

Det var stor symbolikk i sving da Gjøa-plattformen ble slept ut i fjorden utenfor Aker Solutions sitt verft på Stord.

– Det er utrolig godt å endelige sende plattformen ut til feltet. Det ligger mange millioner arbeidstimer bak dette, erkjenner Statoils utbyggingsdirektør for Gjøa-feltet, Kjetel Digre.

Ute i fjorden strammet fire store ankerhåndteringsfartøy vaierene og startet turen ut til feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Arbeidet med Gjøa har ikke vært uten uventede hindringer. Årets uvanlig lange og snørike vinter skapte store utfordringer i arbeidet. Og da våren kom måtte hele utslepet av plattformen utsettes. En systematisk gjennomgang hadde avdekket at plattformskroget trengte noen mindre modifikasjoner, og Gjøa fikk et forlenget opphold til kai.

– Vi har håndtert en rekke utforutsette hendelser i Gjøa-prosjektet. Så langt har vi løst alle problemene uten å forsinke den planlagte oppstarten i fjerde kvartal 2010. Det sier mye om hva våre prosjektfolk er laget av, og viser også verdien av et kompetent og tilgjengelig fagnettverk i både Statoil og hos leverandørene, mener Digre.

Selv om 70 prosent av arbeidet med Gjøa er utført av norske leverandører, består feltutbyggingen av brikker fra hele verden.

– I løpet av disse fem årene har dette puslespillet blitt til gjennom et imponerende samarbeid mellom utrolig mange mennesker, både i Statoil og hos leverandørene, sier Digre.

Slepet ut til feltet er ventet å ta halvannen dag. Deretter starter arbeidet med å koble plattformen til undervannsinstallasjonene og rørledningene som allerede er gjort klare. Så følger det siste testarbeidet og ferdigstillingen som bare kan gjøres ute på feltet, før testproduksjon av olje og gass kan starte. Det er ventet at feltet kommer i ordninær produksjon i fjerde kvartal 2010.

Gjøa blir den første flytende plattformen som forsynes med strøm fra land. Dette sparer miljøet for et utslipp tilsvarende 100.000 personbiler.

Feltet ble påvist i 1989. Reservene er beregnet til 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass.

Statoil er utbyggingsoperatør for feltet mens GDF SUEZ E&P Norge tar over som operatør når Gjøa kommer i drift.