Statoil og Poweo inngår innovativ gass-til-kraft avtale

juni 25, 2010, 09:00 CEST
Bilde

Poweo driver allerede et 412 MW CCGT-kraftverk i Pont-sur-Sambre i Frankrike.

Kontraktskonseptet er basert på det liberaliserte gass-, kraft- og kvotemarkedet og tilgjengelige markedsprisindekser som muliggjør deling av risiko og fortjeneste mellom partene.

Det representerer en ny type industripartnerskap innen gasskraftmarkedet.

Statoil har vært en viktig leverandør av naturgass til det franske markedet i over 30 år.

– Avtalen med Poweo er en byggestein i Statoils strategi for å fremme bruken av gass til kraftproduksjon i Europa, sier Bjørn R. Jacobsen, direktør for Markedsføring i Statoils forretningsområde Naturgass (NG).

– Frankrike er et nøkkelmarked for oss, og vi er tilfreds med å ha etablert et langsiktig partnerskap med en kraftprodusent som Poweo. Dette illustrerer Statoils vilje til å utforske og utvikle nye gasskraftkonsepter sammen med våre kunder. Dette konseptet gjør det mulig for Poweo å drive anlegget på den mest lønnsomme måten og er strategisk viktig for Statoil, legger han til.

Bilde

Bjørn R. Jacobsen, direktør for Markedsføring i Statoils forretningsområde Naturgass.

Poweo, den franske strøm- og gassleverandøren, driver allerede et 412 MW CCGT-kraftverk i Pont-sur-Sambre i Frankrike.

I tillegg til kraftverket i Toul, planlegger Poweo andre CCGT-prosjekter som til sammen vil levere mer enn 1 600 MW.

– Dekking av vårt gassbehov gjennom denne innovative avtalen med Statoil, en av de store gassprodusentene i Europa, utgjør et nøkkelelement når vi skal fatte den endelige investeringsbeslutningen om kraftverket i Toul, opplyser Loïc Capéran, konsernsjef for Poweo.

– Vi deler samme visjon om behovet for utvikling av CCGT-prosjekter i Frankrike. Denne avtalen balanserer behovet for sikre leveranser og sikker etterspørsel på lang sikt. Dette er en god illustrasjon på den nyskapning og verdiskapning som følger i kjølevannet av liberaliseringen av gassmarkedet.