Offshorearbeidet begynner ved Sheringham Shoal

juni 28, 2010, 15:17 CEST
Bilde

Tungløftsfartøyet ”Svanen og supplyfartøyet Toisa Sonata utenfor Norfolk-kysten.

24. juni ble den første såkalte monopæl installert utenfor Norfolk-kysten av tungløftsfartøyet ”Svanen”. En monopæl er et stålrør som danner fundamenteringen for vindmøllene.

I løpet av de kommende ni månedene kommer fartøyet til å installere de øvrige 89 fundamentene som behøves til de to trafostasjonene og 88 vindturbiner.

Vindparken kommer til å kunne forsyne over 200.000 britiske husstander med strøm når den kommer i drift.

Bilde

Prosjektleder i Statoil, Elly Kristine Bjerknes

Prosjektleder i Statoil, Elly Kristine Bjerknes, er svært fornøyd med å ha nådd denne milepælen.

– På land er vi veldig godt i gang, vi har en substasjon som vi har begynt å montere og vi begynner å se konturene av et ferdig produkt. Nå markerer vi at vi er i gang med offshorearbeidet.

Store dimensjoner

Et monopælfundament består av et stålrør som pæles 32-36 meter ned i havbunnen, og som veier fra 400 til 600 tonn.

Et mellomstykke, såkalt transition piece, er montert på toppen og danner støtten for selve vindturbinen. Hvert mellomstykke er 22 meter høy og veier om lag 200 tonn.

Leggingen av en sjøkabel for eksport av strøm er er planlagt i august, og kabelmatrisen mellom turbinene ute på feltet skal legges på havbunnen i oktober.

Bilde

24. juni ble den første såkalte monopælen installert utenfor Norfolk-kysten av tungløftsfartøyet ”Svanen”.

– Sheringham Shoal er et pionerprosjekt for Statoil, siden vi ikke har jobbet med vind før, sier Bjerknes.

– Vi er et lite, men effektivt team som jobber med dette, og vi prøver å utnytte ressursene på tvers. Vi har hatt god hjelp og støtte fra basisorganisjonen, og et tett og godt samarbeid, sier hun.

Rask prosjektering

Prosjektdirektør Rune Rønvik sier at dette er en viktig milepæl som markerer resultatet av mange års planlegging.

– Lisensen for vindparken ble tildelt i 2004, så det er en stor prestasjon å allerede være på det stadiet der vi begynner en kontinuerlig prosess for å installere de 90 fundamentene, sier han.

Sheringham Shoal-prosjektet eies av Statoil ( 50prosent) og Statkraft (50 prosent) gjennom selskapet Scira Offshore Energy Ltd. Statoil er operatør for utviklingsfasen, og Scira vil være operatør i driftsfasen.

Fakta om Sheringham Shoal

  • 315 MW installert kapasitet
  • Lokalisert utenfor kysten av Norfolk, England
  • Dekker et areal på ca 35 km2
  • 88 vindturbiner hvor hver har kapasitet på 3,6 MW vil forsyne rundt 220.000 husholdninger med ren energi
  • Turbintårnene vil være 80 meter høye og vingebladene 52 meter lange
  • Møllene plasseres på havbunnen
  • To transformatorstasjoner til havs
  • To 132 kV sjøkabler som ilandføres i Weybourne
  • 21,6 km lang underjordisk kabel vil kople vindparken til det nasjonale overføringsnettet ved en ny transformatorstasjon nær Cawston