Oppstart på Morvin

august 2, 2010, 09:39 CEST
Bilde

Brønnstrømmen fra Morvin føres gjennom en 20 kilometer lang rørledning til Åsgard B-plattformen for prosessering. (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

– Feltet har strategisk betydning for den videre utvikling og drift av aktivitetene i Norskehavet. Utnyttelse av eksisterende infrastruktur og anlegg var helt nødvendig for å kunne bygge ut feltet, sier Ivar Aasheim, direktør for Drift Nord i Statoil.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for Drift Nord i Statoil (Foto: Helge Hansen, Statoil)

Morvin, som ligger 20 kilometer vest for Åsgard B-plattformen på Haltenbanken, er en undervannsutbygging med to brønnrammer og fire produksjonsbrønner.

Brønnstrømmen føres gjennom en 20 kilometer lang rørledning til Åsgard B-plattformen for prosessering. 

Feltet vil være en viktig bidragsyter til ambisjonen om å opprettholde produksjon på norsk sokkel på dagens nivå fram til 2020. Initiell produksjonsrate vil være opp mot 24 000 fat oljeekvivalenter per døgn. Ved oppstart av brønn nummer to forventes produksjonen å nå 51 000 fat oljeekvivalenter per døgn.

Bilde

Brønnrammene til morvinfeltet på land. (Foto: Ivar Hagen, Statoil)

Morvin ble oppdaget i 2001. Plan for utbygging og drift (PUD) ble sendt inn i februar 2008, og godkjent i statsråd etter to måneders behandlingstid.

Fakta om Morvin
  • Oljefelt med reservoaret 4500 meter under havoverflaten, to mil vest for Åsgard B-plattformen i Norskehavet
  • Feltet er bygd ut med to havbunnrammer og er planlagt med fire produksjonsbrønner
  • Utvinnbare reserver anslås til 70 millioner fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsperiode ca 15 år
  • Feltet vil ha felles driftsorganisasjon med Åsgard
  • Utbyggingskostnader 8,7 milliarder norske 2007-kroner
  • Rettighetshavere: Statoil (operatør) (64 %), Eni (30 %) og Total (6 %)