Olje- og gassfunn øst for Gudrun-feltet

august 19, 2010, 10:53 CEST

Bilde
Funnet er gjort på Brynhild-prospektet, der det har blitt boret en undersøkelsesbrønn med et teknisk sidesteg.

– Brynhild-funnet gir et verdifullt tilskudd til feltutviklingsprosjektet på Gudrun-feltet, selv om det ikke er til å legge skjul på at funnstørrelsen ikke helt svarer til de forventningene vi hadde på forhånd, sier Tom Dreyer, letesjef for feltnær leting i Nordsjøen.

Brønnen påtraff olje i en 18 meter kolonne av god reservoarkvalitet i Draupne formasjonen. I tillegg påtraff brønnen en gass- og oljekolonne på til sammen 35 meter av varierende reservoarkvalitet i Hugin-formasjonen.

Funnet vil bli sett i sammenheng med andre olje- og gassressurser i nærområdet, og en tilknytning til Gudrun-feltet vurderes.

– Vi vil nå fortsette arbeidet med å påvise tilleggsreserver i området rundt Gudrun-feltet, og Brynhild-funnet er en god indikasjon på at det er mulig å påvise ytterligere tilleggsreserver i dette området, sier Dreyer.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal bore en grunn brønn for å undersøke grunnforholdene på Gudrun-feltet.

Rettighetshavere i PL187: Statoil (65 prosent, operatør), GDF SUEZ E&P Norge AS (25 prosent) og Marathon Petroleum Norge AS (10 prosent).

Fakta om boreoperasjonen

  • Undersøkelsesbrønn 15/3-9 ble boret til et vertikalt dyp på 4.630 meter.
  • Brønnen ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder tilhørende Sleipner-formasjonen.
  • Havdypet på borestedet er 108 meter.
  • Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
  • Dette er den andre letebrønnen i PL 187, som ble tildelt i 14 konsesjonsrunde i 1993.