Prøver ut neste generasjons vindturbin

september 8, 2010, 13:46 CEST
Bilde

– Det er gjort et stort stykke ingeniørarbeid for å få til dette, og antall bevegelige deler er halvert, sier driftsleder for vindkraft i Statoil, Sverre Trollnes. (Foto: Dag Myrestrand)

En av de største utfordringene med å utvikle offshore vindkraft er de store kostnadene som påløper når maskinene trenger reparasjoner og vedlikehold langt til havs.

– Dersom en offshore vindturbin svikter, er det mange faktorer som gjør at en får økt nedetid sett i forhold til en landbasert turbin, forklarer driftsleder for vindenergi i Statoil, Sverre Trollnes.

Økt pålitelighet

I følge Trollnes har en vanlig kilde til feil på dagens turbiner vært mangel på robust design og komponentvalg.

Dette vil Statoils leverandør Siemens gjøre noe med. De har utviklet en girløs turbin som representerer en vesentlig forenkling av tekologien — og som antas å kunne redusere vedlikeholdet med opp til 20 prosent.

Siemens produserer nå en prøveserie med 10 turbiner. Én av disse skal installeres på Statoils vindkraftanlegg på Havøygavlen i Finnmark, som et ledd i Statoils initiativ "Bringing cost of offshore wind down".

Landbasert utprøving

Målsettingen med programmet er å kvalifisere teknologien for utvikling i offshoreprosjekter, hovedsakelig den gigantiske Dogger Bank-vindfarmen i Storbritannia, som Statoil er lisenshaver for gjennom industrisamarbeidet Forewind.

– Ved å delta i denne sertifiseringen til Siemens, lærer vi oss denne teknologien, og kan luke ut barnesykdommer. Det er også langt lettere å få innvirkning på design ved å komme i en tidlig fase, forklarer han.

Kvalifisering

Prøveprosjektet vil ha en Technology Qualification Period (TQP) på 17.000 timer, noe som tilsvarer cirka to års drift.

Turbinen skal monteres på en ledig plass, som en integrert del av vindparken på Havøygavlen, og krever dermed ingen ny konsesjon.

– Vi har operert en vindpark på Havøygavlen i flere år, og vi vet at dette er en veldig krevende plass. Det blir en god målestokk for hvordan denne turbinen vil oppføre seg, sier Trollnes.

Kompetansebygging

Utover konkrete tiltak som for eksempel denne girløse turbinen skal programmet "Bringing cost of offshore wind down" fokusere på kompetansebygging og forståelse av vindkraftindustrien generelt, og leverandørkjeden og innkjøp spesielt.

Turbinen skal installeres fra 15. september, og etter at testing og ferdigstillelse er avsluttet vil turbinen komme i drift i fjerde kvartal.

Bilde

Statoils prosjektleder Finn Teller viser hvor den nye turbinen skal stå på Havøygavlen vindpark i Finnmark. (Foto: Dag Myrestrand)

 Fakta om Havøygavlen
  • 16 vindturbiner på Havøygavlen i Måsøy kommune i Finnmark.
  • Verdens nordligste vindkraftprosjekt.
  • Årlig gjennomsnittlig vindhastighet på mer enn ni meter per sekund.
  • Årlig produksjon har variert mellom 90 - 60 gigawattimer (GWh).
  • Tilsvarer 5000-6000 norske husstander.
  • Har vært i drift siden oktober 2002.
  • Statoil eier selskapet Arctic Wind A.S som eier Havøygavlen vindpark.