Styrker posisjonen på britisk sokkel

september 23, 2010, 09:11 CEST

Dette styrker Statoils posisjon som operatør, og sammen med andelen på 81,6 prosent i Bressay-feltet gir det selskapet mer balanserte eierandeler i regionen. Statoils andel i Mariner er 65,11 prosent etter transaksjonen, mens Nautical vil beholde en eierandel på 6 prosent.

Statoil vil betale 87,5 millioner britiske pund for andelen på 20,67 prosent, pluss maksimalt 3 millioner pund i kostnadsdekning for Nautical frem til endelig investeringsbeslutning.

– Statoil har som operatør for både Mariner og Bressay en ledende posisjon i området. Den økte eierandelen i Mariner styrker oss ytterligere innenfor offshore tungolje, som er et kjerneområde i Statoils internasjonale vekststrategi, sier konserndirektør for Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT), Peter Mellbye.

Operatørskapet på feltene Mariner og Bressay ble anskaffet sent i 2007 med mål om å utvikle et produksjonssenter i et attraktivt tungoljeområde.

Siden det første oppkjøpet har Statoil boret og testet en vellykket avgrensningsbrønn på Bressay og gjennomført to seismiske operasjoner på Mariner, som bekrefter betydelige volumer i området.

Feltene Mariner og Bressay er etablert som individuelle utviklingsprosjekter, og Statoil arbeider med sikte på en investeringsbeslutning innen ett til to år.

Transaksjonen avhenger av godkjenning fra øvrige partnere og britiske myndigheter.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Norge. Selskapet har mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel, og har i dag virksomhet i 40 land.

I Storbritannia driver Statoil en rekke ulike aktiviteter knyttet til energiproduksjon og salg av olje og gass. Dette omfatter olje- og gassproduksjon på tre felt - Alba, Schiehallion og Jupiter - og eierandeler i flere letelisenser, blant annet funnene Rosebank, Tobermory, Amos og Suilven.

For mer informasjon:

Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, investor relations,
+ 47 957 839 11 (mobil)
E-post: hnaf@statoil.com

Media:
Bård Glad Pedersen, media relations
+47 918 017 91 (mobil)
E-post: barp@statoil.com