25 år med gass fra Kårstø

oktober 7, 2010, 10:09 CEST
Bilde

Kårstø-anlegget i Nord-Rogaland. (Foto: Øyvind Hagen)

15. oktober er det 25 år siden den første leveransen av tørrgass fra Kårstø via rørledningene Statpipe og Norpipe til Emden i Tyskland.  Målt fra 1. oktober 1985 til 1. oktober 2010, har prosessanlegget på Kårstø levert energi i form av gass i rør og på skip tilsvarende 5 001 TWh.

Ifølge en oversikt  fra Statnett var produksjonen av elkraft i Norge i samme periode på  2984 TWh.

Det er et av Norges viktigste industrianlegg som i dag feirer sin 25-årsdag. Kapasiteten på Kårstø er mer enn femdoblet siden oppstarten i 1985, og anlegget mottar i dag gass fra 30 felt på norsk kontinentalsokkel.

Bilde

Kjetil Ohm, direktør for Prosessering og Transport i Naturgass. (Foto: Kjetil Alsvik)

- Betydningen som Kårstø og gassknutepunktet Draupner i Nordsjøen har i dag har ikke kommet av seg selv. Det viktigste er at vi har hatt sikker og effektiv drift med høy regularitet gjennom mange år, sier Kjetil Ohm, direktør for Prosessering og Transport i Naturgass.

- Den enkelte medarbeider og våre leverandører har også i stor grad bidratt til å gjøre Kårstø til et attraktivt knutepunkt for nye gassfelt. Det at vi de siste årene har hatt flere tusen besøkende fra 98 land viser også hvilke interesse det er for et slikt anlegg i en global sammenheng, sier han.

- Kårstø er et helt sentralt ledd i en unik verdikjede som har gjort det mulig for Norge å ta posisjonen som verdens nest største gasseksportør. Historien om Kårstø er intet mindre enn fantastisk, sier administrerende direktør i Gassco, Brian Bjordal.

- Det er mange som fortjener stor takk for å ha gjort industrieventyret på Kårstø mulig. De mange tusen som i årenes løp har tatt del  i oppbyggingen av anlegget må nevnes. Det samme må  pionerene som hadde visjoner og kraft til drive fram beslutningen om å etablere Statpipe og anlegget på Kårstø, sier Bjordal.

Jubileet blir markert med en samling for eiere, politikere og myndigheter torsdag 7. oktober kl. 14.00 på Kårstø. I tillegg blir det markering for de ansatte i november og desember.