Statoil går inn i Eagle Ford - styrker den landbaserte porteføljen i USA 

oktober 10, 2010, 16:00 CEST

Gjennom avtaler med Enduring Resources, LLC og Talisman Energy Inc., vil Statoil erverve et område på 67.000 acres i skiferformasjonen Eagle Ford i Sørvest-Texas.

- Omfanget av petroleumsressursene i skiferformasjoner i Nord-Amerika, og den betydning disse ressursene vil ha i framtidens energiforsyning, gjør dette til en god mulighet for Statoil, sier John Knight, direktør for forretningsutvikling og global ukonvensjonell gass. 

- Eagle Ford-posisjonen utfyller Statoils eksisterende portefølje på land i USA. Den leverer også et annet utvalg av hydrokarboner til andre markeder og gir oss en fremtidig rolle som operatør. Vi har nå en langsiktig fleksibel portefølje med betydelige valgmuligheter og vekstpotensial fra noen av de beste skiferområdene i USA, framholder han.

Bilde

John Knight, direktør for forretningsutvikling og global ukonvensjonell gass. (Foto: Trond Isaksen)

Statoil og Talisman har dannet et 50/50 joint venture med sikte på å utvikle ressurser i Eagle Ford. Som en del av fellesprosjektet har Statoil og Talisman gått sammen om en transaksjon til 1,325 milliarder amerikanske dollar, der selskapene overtar Endurings interesser i Eagle Ford. Disse omfatter 97.000 acres (48.500 acres netto til Statoil). Anskaffelsesprisen tilsvarer om lag om lag 10.900 amerikanske dollar per acre.

Videre vil Statoil kjøpe 50 prosent av Talismans eksisterende andeler og produksjon i Eagle Ford (18.500 acres netto til Statoil) for 180 millioner dollar.  Dermed vil Statoil og Talisman sammen eie 134.000 Eagle Ford-acres, med tilhørende eiendeler og produksjon.

De samlede transaksjonene beløper seg til 843 millioner dollar for Statoil og vil tilføre selskapet om lag 550 millioner fat oljeekvivalenter i utvinnbare ressurser.    

I tillegg har Statoil og Talisman en opsjon på å kjøpe ytterligere 22.000 acres.

Talisman vil ta føringen som operatør for det samlede området fra starten, mens Statoil tar over operatøransvaret for 50 prosent av området innen tre år.
 
 Styringen av fellesprosjektet vil bli delt likt mellom de to partnerne fra begynnelsen.                        

- Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Talisman, en erfaren operatør i flere nord-amerikanske skiferområder. Vi ser fram til å samarbeide med dem om utvikling og produksjon av disse ressursene på en sikker og effektiv måte, sier John Knight.

Enduring er operatør for 90 prosent av sine lisenser og dette området ligger i den mest attraktive og væskerike delen av Eagle Ford-området.  Statoil forventer at en betydelig del av inntektene fra Statoils Eagle Ford-andeler vil komme fra NGL og kondensat, som er konkurransemessig godt posisjonert for salg til petrokjemi- og raffinerisentrene i Texas.

Transaksjonen får virkning fra 1. august 2010. Transaksjonen forventes å være fullført innen utgangen av året.

Morgan Stanley har vært Statoils rådgiver i denne transaksjonen.

Telefonkonferanse

Det vil bli en telefonkonferanse med konserndirektør for økonomi og finans, Eldar Sætre, og direktør for forretningsutvikling og global ukonvensjonell gass, John Knight, mandag 11. oktober kl. 15.45.

For deltagelse i konferansen, ring:

800 19639  (Norge)
+44 (0)20 7138 0825 (internasjonalt)
0800 032 4094 (Storbritannia)
1866 239 0750 (USA)

Bekreftelseskode: 8662548
Deltakerne må oppgi ovenstående kode når de ringer inn til konferansen.

Kontaktpersoner:

Investor relations:

Hilde Merete Nafstad, direktør IR, Norge, +47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen,  direktør for IR, Nord-Amerika,
+1 203 978 6950 (kontor) eller +1 203 570 2524 (mobil)

Media:

Bård Glad Pedersen, Informasjonssjef, +47 9180 17 91

Ola Morten Aanestad, Informasjonsdirektør, Nord-Amerika,
+1 713 485 2174 (kontor), eller +1 713 498 0585 (mobil)

Downloads