Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 19, 2010, 14:22 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.602.605 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.