Valemon-plan til myndighetsgodkjenning

oktober 21, 2010, 18:00 CEST

 

Bilde

Gassen fra Valemon skal transporteres via Heimdal til gassmarkedene i Europa. Kondensatet går via Kvitebjørn til Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Sammen med partnerskapet i Valemon-lisensen har Statoil besluttet å sende inn plan for utbygging og drift (PUD) for myndighetsgodkjenning. Feltet rommer om lag 206 millioner fat oljeekvivalenter og partnerne vil investere nærmere 20 milliarder kroner i plattform, rørledninger og produksjonsbrønner.

– Dette er den andre, store utbyggingsplanen vi leverer inn i år. Det er vi svært fornøyd med, sier konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil

I vår leverte Statoil inn utbyggingsplanen for Gudrun-feltet til myndighetene. Til sammen krever de utbyggingene investeringer på rundt 40 milliarder kroner.

– Disse to feltene er viktige bidrag til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen i årene fremover, sier Michelsen

Ubemannet plattform

Utbyggingsplanen omfatter bygging av en bunnfast plattform med stålunderstell for separasjon av gass, kondensat og vann. Plattformen vil normalt være ubemannet etter borefasen.

Gassen fra Valemon vil bli transportert via den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal, som er et knutepunkt for transport videre til gassmarkedene i Europa. Kondensatet vil bli transportert i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Samtidig med at PUD leveres til myndighetene har Statoil startet med tildeling av flere kontrakter for utbyggingen. Statoil har nylig inngått en intensjonsavtale med selskapet Heerema Vlissingen B.V om bygging av stålunderstellet, såkalt jacket, til Valemon-plattformen.

Selskapet Heerema Marine Contractors Nederland B.V. har fått en tilsvarende intensjonsavtale for transport og installasjon av stålunderstellet. Tildelingene skjer etter internasjonal konkurranse.

Understellet skal gjøres ferdig våren 2012. Kontraktene for plattformdekket og boligkvarteret, rørledninger, sjøkabel og marine operasjoner vil bli tildelt i løpet av perioden 2011-2013.

Verdifullt produksjonsbidrag

På toppnivå ventes Valemon å produsere om lag tre milliarder kubikkmeter gass årlig. Dette vil være et viktig bidrag til å oppfylle Statoils mål om å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel de kommende ti årene.

Produksjonen fra Valemon er også med på å utnytte ledig kapasitet i prosessanlegget på Kvitebjørn- og Heimdal-plattformene.

– Spesielt Heimdal-plattformen er avhengig av nye gassvolumer for å forlenge levetiden. Bidraget fra Valemon vil gjøre det mulig å utnytte andre gassreserver i området, sier Michelsen.

 

Valemon-feltet
  • Gass- og kondensat-felt i Nordsjøen mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, om lag 160 kilometer vest for Bergen.
  • Utvinnbare reserverer beregnes til 26 milliarder kubikkmeter gass og 5 millioner kubikkmeter kondensat.
  • Forslås utbygget med en ubemannet, bunnfast stålplattform med separasjonsanlegg for gass, kondensat og vann. Feltet knyttes til eksisterende infrastruktur gjennom rørledninger langs havbunnen.
  • Planlagt produksjonsstart: 2014
  • Lisenspartnere: Statoil, operatør (53.77500 prosent), Enterprise Oil Norge (3,225 prosent), Petoro (30 prosent) og Centrica Resources (Norge) AS (13.00000). Eierandelene forutsetter myndighetsgodkjenning av Valemon enhetsavtale.