Omfattende vedlikehold - solide resultater 

november 3, 2010, 07:28 CET
Bilde 

Kvartalsresultatet ble positivt påvirket av en 14 % økning i væskepriser og en 8 % økning i gasspriser sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I tillegg hadde vi en nedgang i egenproduksjonen på 17 %, på linje med ledelsens forventninger.   
Produksjonsnedgangen skyldtes i hovedsak omfattende vedlikeholdsaktiviteter som påvirket både olje- og gassproduksjonen.

Resultatet i tredje kvartal 2010 var på 13,8 milliarder kroner sammenlignet med 6,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet avspeiler høyere priser både for olje og gass, høyere netto finansinntekter, lavere skatteprosent og redusert tap på nedskrivninger, delvis motvirket av lavere salgsvolumer og reduserte gevinster på derivater.

Justert driftsresultat i tredje kvartal 2010 var på 26,7 milliarder kroner, en nedgang på 14 % fra i fjor. Justert driftsresultat etter skatt var på 8,5 milliarder kroner i tredje kvartal, en nedgang på 8 % fra i fjor. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer netto finansposter og skattevirkningene av netto finansposter, og utgjorde en effektiv justert skatteprosent på 68 % sammenlignet med 70 % i tredje kvartal 2009.

– Omfattende planlagte vedlikeholdsaktiviteter gjennom hele tredje kvartal har påvirket både olje- og gassproduksjonen vår betydelig. Våre resultater og vår kontantstrøm er fortsatt solide, noe som bekrefter at vi har finansiell fleksibilitet til å underbygge fortsatt utvikling av porteføljen vår. I en periode med høye vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter både til havs og ved våre gassprosesseringsanlegg, er vi glade for å kunne vise til en positiv utvikling for HMSresultatene også i dette kvartalet, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.
 
Vi besluttet nylig å midlertidig redusere produksjonen på to av våre felt i Nordsjøen (Gullfaks Sør og Kvitebjørn) for å sikre tilstrekkelig reservoartrykk for sikker boring av ytterligere brønner. Reduksjonen vil bidra til økte volumer og høyere verdiskapning fra disse feltene i fremtiden. Basert på denne beslutningen, i tillegg til at det er kortsiktige kapasitetsbegrensninger på Kollsnes, er vår produksjonsguiding for året nedjustert til 1,900 millioner foe per dag fra det tidligere forventede nivået på 1,925-1,975 millioner foe per dag.

Vår portefølje med nye feltutbygginger går som planlagt mot 2012, men med begrenset forventet produksjonsvekst i 2011.

Viktige hendelser siden andre kvartal 2010:

  • Egenproduksjonen viste en nedgang på 17 % fra tredje kvartal 2009 til 1,552 millioner foe per dag. For de første ni månedene av året var egenproduksjonen 1,868 millioner foe per dag, en nedgang på 3 % sammenlignet med fjoråret.
  • Gjennomsnittsprisene for væske og gass målt i norske kroner steg med henholdsvis 14 % og 8 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
  • Den 22. juli godkjente Stortinget planen for utbygging og drift (PUD) av Marulk-feltet.
  • Den 1. august startet produksjonen fra Morvin i samsvar med planen.
  • Den 23. september kunngjorde Statoil at selskapet hadde kjøpt 20,67 % av Nautical Petroleums andel i Mariner-feltet i Storbritannia.
  • Den 10. oktober kunngjorde Statoil at selskapet hadde inngått avtaler med Enduring Resources og Talisman om kjøp av 67.000 acres (netto) i skiferområdet Eagle Ford i sørvestlig del av Texas i USA, noe som øker Statoils utvinnbare ressurser med omkring 550 millioner foe.
  • Den 21. oktober ble planen for utbygging og drift (PUD) av Valemon oversendt til norske myndigheter.
  • Den 22. oktober 2010 ble datterselskapet Statoil Fuel & Retail ASA notert på Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, + 1 203 570 2524 (mobile)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622(mobil)