Statoil tar time-out i boreoperasjonene på Gullfaks-feltet

november 10, 2010, 19:53 CET
Bilde

Gullfaks-feltet i Nordsjøen (Foto: Harald Pettersen)

Bore- og brønnoperasjonene ble stoppet på Gullfaks for en ekstra gjennomgang av Statoils rutiner for å planlegge og gjennomføre boreoperasjoner.

Fredag 29. oktober la Statoil fram sin interne granskingsrapport etter hendelsen på Gullfaks-brønn C-06 den 20. mai. Siden rapporten ble lagt fram har Statoil og Petroleumstilsynet (Ptil) vært i dialog om innholdet i rapporten og resultatene av Ptils eget tilsyn. 

Bilde

Direktør for boring og brønn, Geir Slora.

– Vi skal dobbeltsjekke at de pågående bore- og brønnoperasjonene er i henhold til Statoils prosedyrer og de kortsiktige tiltakene som ble identifisert i vår interne granskingsrapport etter C06-hendelsen, sier direktør for boring og brønn, Geir Slora.

Det pågår nå kontrollert avslutning av bore- og brønnarbeidet på feltet.

Produksjonen fortsetter som normalt fra Gullfaks-feltet og de tilhørende satellitt-feltene.

– Vi fortsetter dialogen med Ptil og vil starte opp igjen bore- og brønnoperasjonene så snart som mulig, sier Slora.