Meldepliktig handel 

november 15, 2010, 15:06 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 126,99 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.157.605 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12