Bygger ut Smørbukk Nordøst

november 17, 2010, 10:25 CET
Bilde

Åsgard B kan øke sin produksjon når Smørbukk Nordøst knyttes til.
(Foto: Harald Pettersen)

Utvinnbare reserver av olje, gass og kondensat på Smørbukk Nordøst er anslått til ca.15 millioner fat oljeekvivalenter. Forventet investering for utbyggingen er nærmere 1 milliard kroner.

Bilde

Prosjektleder Helge Rivelsrud

(Foto: Ole Jørgen Bratland)

- Fra sanksjonering av prosjektet til oppstart vil det gå 13 -14 måneder. Dette vil være en av de raskeste utbygginger i Norskehavet noensinne, forteller prosjektleder Helge Rivelsrud.  

Utbyggingen vil øke framtidig olje- og gassproduksjon over Åsgard B og gir muligheter for å bygge ut nye funn i området.

- Åsgard er et knutepunkt på Haltenbanken, og utbyggingen av Smørbukk Nordøst viser hvordan vi raskt kan realisere ny produksjon, når det er tilgjengelig prosesseringskapasitet i området, sier Ståle Tungesvik, leder for Reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel.

Bilde

Ståle Tungesvik,  leder for Reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel.
(Foto: Kim Laland)

Den raske oppstarten oppnås ved å benytte en eksisterende letebrønn som produksjonsbrønn.

Dessuten vil havbunnsutstyr opprinnelig bygget for Sigrid-feltet og i lisensens eie kunne modifiseres og tas i bruk.

- Modifikasjonene på Åsgard B vil være små, siden vi kan koble oss opp til en eksisterende bunnramme, påpeker  Rivelsrud.

Opprinnelig plan var oppstart av Smørbukk Nordøst i 2013. Men siden har prosjektet akselerert, slik at planlagt oppstart nå er satt til desember 2011.

Partnere på Smørbukk Nordøst: Statoil (operatør)  (34,57 prosent), Petoro (35,69), Eni Norge (14,82), ExxonMobil (7,24) og Total (7,68).