Vega gir økt produksjon

desember 2, 2010, 15:07 CET

 

Bilde

Vega-feltet er bygget ut med tre havbunnsrammer som sender gass og kondensat til Gjøa-plattformen.

- Vega-feltet er et nytt og spennende produksjonsområde for Statoil, og vil utgjøre en fin tilvekst til produksjonen vår. Det sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

(Foto: Trond Isaksen)

Vega-feltet er bygget ut med tre havbunnsrammer. Disse sender gass og kondensat til Gjøa-plattformen. Også denne startet nylig opp produksjonen.

På platå vil Vega- feltet levere 7 millioner kubikkmeter gass og 3 900 kubikkmeter kondensat daglig.

I rute
Prosjektet er i mål i følge planene, både når det gjelder tid og kostnader. Det har kostet 7,6 milliarder kroner å bygge ut Vega-feltet

- Jeg er svært tilfreds med at vi er i mål som planlagt. Dette er et utfordrende felt, sier Michelsen.

Reservoarene i Vega-feltet har forholdsvis høyt trykk og høy temperatur.

- Vega-feltet er det vi kaller et teknologikvalifiserende felt. Vi har foretatt 39 teknologikvalifiseringer. Det vil si at utstyret er testet og designet for å kunne brukes på nye områder i forhold til tidligere. Dette er gjort parallelt med utbyggingen, forteller prosjektleder på Vega, Helge Hagen.

To lisenser
Vega-feltet består av to lisenser, Vega og Vega Sør. Statoil har betydelige eierandeler i begge lisensene.

Ved oppstart er det fire brønner som produserer, de to siste blir satt i drift i april.

Så godt som hele utbyggingen er gjort i regi av norske selskaper. Under byggearbeidet har Statoil hatt et godt samarbeid med Fjord Base i Florø, som har vært lagringssted for materiell til operasjonene på havbunnen. Statoil vil kjøpe basetjenester her også i framtiden. 

Vega

  • Vega utgjør 1,4 prosent av Statoils totale egenproduksjon, og 2 prosent av vår totale olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.
  • Utvinnbare reserver er på 18 milliarder kubikkmeter gass og 26 millioner fat kondensat.
  • Vega-funnene ble gjort i 1982 og 1987,
  • Partnerne i Vega er Statoil (60%) og Petoro (40%)
  • Partnerne i Vega Sør er Statoil (45%), Bayerngas Norge (25%), Idemitsu Petroleum Norge (15%), GDF SUEZ E&P Norge (15%).


 Leverandørene
  • FMC har levert undervannsutstyr og strukturer
  • Heerema: Tungløft i forbindelse med installasjon av undervannsstrukturer
  • Subsea 7: Legging og oppkobling av rørledninger og kabler.
  • Dolphin: Boring, komplettering og opprensking av brønner med Bideford Dolphin