Gjenopptar bore- og brønnoperasjonene på Gullfaks-feltet

desember 2, 2010, 17:46 CET

Hensikten med arbeidet har vært å sikre at selskapets styringssystem er fulgt, og at operasjonene er tilstrekkelig risikovurdert.

– Vi har besluttet å gjenoppta bore- og brønnoperasjonene på Gullfaks-feltet etter at det er gjort en grundig jobb for å verifisere at alle sikkerhetsmessige forhold er ivaretatt, sier Geir Slora, Statoils direktør for boring og brønn.

Statoil har presentert hvilke funn og tiltak selskapet har gjort etter borestansen for Petroleumstilsynet.

Bore- og brønnoperasjonene på Gullfaks-feltet ble stanset i etterkant av selskapets granskning av hendelsen på Gullfaks C-brønnen C-06 i mai 2010.