Kontraktstildeling for lavtrykksproduksjon på Kristin

desember 22, 2010, 12:06 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet. (Foto: Marit Hommedal)Tildelingen gjelder ingeniørtjenester, anskaffelser, fabrikasjon og offshore-installasjon (EPCI) av topside modifikasjoner og ny kompressormodul til Kristin.

Bilde 

 Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil.

 

Estimert kontraktsverdi for tildelingen er 900 millioner norske kroner.

– Modifikasjonsprosjekter for å tilrettelegge for lavtrykksproduksjon vi vil se mer av i framtiden, sier Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil.

– Dette er et viktig bidrag for økt utvinning. Kompressormodulen gjør også at vi kan produsere gass og kondensat raskere, og bidrar til å opprettholde Statoils produksjonsmål, sier han. 

Med lavtrykksproduksjon på Kristin-feltet vil fremtidige prosjekter i et lovende område kunne knyttes opp mot plattformen.

Bilde

Ivar Aasheim direktør for Drift Nord.

Totalt vil reservene i Kristin- og Tyrihans-feltene økes med opp mot 115 millioner fat oljeekvivalenter.

– Kristin-plattformen er et viktig knutepunkt på Haltenbanken og vi kan med dette tilrettelegge for økt utvinning på kort og lang sikt. Det bidrar også til å forlenge levetiden for Kristin-plattformen, sier Ivar Aasheim, direktør for Drift Nord i Statoil.

Installasjonsarbeidet offshore vil strekke seg fra 2012 til ferdigstillelse tidlig 2014.