Produksjonsstart for Statoil Canadas oljesandprosjekt

januar 27, 2011, 14:18 CET
Bilde

Demonstrasjonsprosjektet Leismer (LDP) i Alberta. (Foto: Øyvind Hagen)

– Vi er svært fornøyd med den vellykkede oppstarten av anlegget og første oljeproduksjon fra Leismer. Dette er definitivt en milepæl for virksomheten vår i Canada, sier Lars Christian Bacher, direktør for Statoil Canada Ltd.

LDP, som er godkjent for produksjon av 10.000 fat per døgn, er første fase av Leismer-prosjektet. Anleggets kapasitet forventes å øke til 18.800 fat per døgn innen 24 måneder, forutsatt endelig godkjennelse fra Alberta Environment.

Bilde

Lars Christian Bacher, direktør for Statoil Canada. (Foto: Harald Pettersen)

Det pågår også studier av framtidige faser i den totale utviklingen av det SAGD-baserte Kai Kos Dehseh-prosjektet. Statoil gikk inn i Kai Kos Dehseh-prosjektet gjennom oppkjøp av North American Oil Sands Corporation i 2007.

Statoils oljesandlisenser ligger omkring 120 kilometer sør for Fort McMurray i Athabasca-regionen nordøst i Alberta. Neste fase for selskapet, Corner, er et foreslått anlegg med en produksjon på 40.000 fat per døgn.

Sammen med den endelige utvidelsen av Leismer til 40.000 fat per døgn ble Corner nylig godkjent av Alberta Energy Resources Conservation Board (ERCB).

– De siste tre årene har vi fått større innsikt i oljesandvirksomheten og føler oss nå klare for å sette kunnskapene ut i livet, sier Bacher. 

– Vi skal fortsette med flere forsknings- og teknologibaserte innovasjoner og tester i LDP-prosjektet. Hvis de er vellykkede, vil vi benytte erfaringene i framtidige faser av utbyggingen for å styrke kostnadseffektiviteten og redusere miljøpåvirkningen, inkludert reduserte CO2-utslipp fra anleggene våre i Alberta, sier han.

Statoil har satset på en femårig teknologiplan som vil danne grunnlag for selskapets ambisjon om å redusere karbonutslippene med mer enn 40 prosent innen 2025.

Statoil Canada Ltd. er operatør for Kai Kos Dehseh med 60 prosents eierandel i prosjektet, mens thailandske PTT Exploration and Production er partner med 40 prosents eierandel.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.