Forsvarlig drift på Gullfaks

januar 28, 2011, 17:15 CET
Bilde
Gullfaks A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

- Vi adresserte to tema i møtet som er knyttet til brønnintegritet og trykkoppbygging i Shetlandsformasjonen. Studier gjennomført i 2010 viser at vi har et trykk i Shetland som tilsier at formasjonsstyrken alene ikke utgjør en fullverdig barriere mot lekkasje til havbunnen. Det er imidlertid vår oppfatning at sandene i Hordalandformasjonen, som ligger over Shetland- og Listaformasjonene, har tilstrekkelig kapasitet til å kompensere for dette. Vi anser det derfor ikke som sannsynlig at det vil forekomme lekkasje til formasjoner over Hordaland, sier leder for Gullfaks, Gunnar Nakken.

I løpet av høsten 2010 har vi etter en gjennomgang av integritet til alle brønner på feltet, stengt ned 20 brønner. Disse er i hovedsak vanninjeksjonsbrønner. Som en konsekvens av redusert vanninjeksjon (trykkstøtte) er ytterligere 30 brønner stengt ned i 2010 for å opprettholde trykkbalansen i feltet. Vi jobber nå systematisk videre for å få flest mulig av disse brønnene i produksjon igjen, sier Nakken.

Statoil er av den oppfatning at vi driver sikkert og forsvarlig på Gullfaks. Brønner med integritetsproblemer er stengt ned. Vi overvåker trykket i samtlige brønner på feltet, for å kontinuerlig bekrefte våre vurderinger og konklusjoner, sier Nakken.

Vi holder jevnlig Ptil, OD, partnere, tillitsvalgte og verneapparatet oppdatert om utviklingen på Gullfaks, slik at de skal være sikre på at vi har en forsvarlig og sikker drift av feltet til enhver tid.

Hovedverneombud Terje Herland på Gullfaks har vært med i prosessen i forkant og også under tidligere evalueringer av Shetland.

- Jeg vurderer situasjonen nå som bedre og er ikke bekymret for personellsikkerheten på feltet, sier Herland.