Statoil Canada anklaget for brudd på vann-regelverk

februar 11, 2011, 06:59 CET
Forholdene som beskrives i stevningen stammer fra årene 2008 og 2009 og er knyttet til vinterbore-programmet - ikke driften av Leismer-anlegget, der produksjonen ble igangsatt i  januar  2011.
 
Under vinterboring brukes vann hovedsakelig til å bygge veier av is til transport av utstyr. Alberta Environment er et myndighetsorgan som regulerer tilgangen og bruken av vann i denne aktiviteten.
 
Statoil tar anklagene svært alvorlig. Selskapet har samarbeidet med Alberta Environment under granskingen og vil fortsette å gjøre det. Første rettsmøte er berammet til 6 april i Edmonton, Alberta.