Nytt inspeksjonsfartøy på norsk sokkel

februar 11, 2011, 09:07 CET

- Med økt fokus på levetidsforlengelse og muligheter for økt olje- og gassproduksjon ved bruk av eksisterende infrastruktur er det et voksende behov for slike undervannstjenester, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Leverandøren skal utføre og levere tjenester innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner (Subsea IMR). Tjenesten inneholder bruk av utstyr, personell og fartøy.

Kontrakten innebærer at Statoil får ytterligere kapasitet, samt fornyelse av fartøysflåten innen dette tjenestesegmentet slik at operasjonene kan gjennomføres med meget god HMS-standard og med ytterligere forbedring av effektiviteten.

Avtalen har en varighet på fem år, og har to opsjoner med ett års varighet. Operasjonell oppstart er planlagt fra 1. juli 2011, og gjelder for norsk, britisk, hollandsk, dansk, tysk, belgisk og fransk kontinentalsokkel.

Primært opererer disse IMR-fartøyene for de lisenser som har produksjon fra undervannsanlegg, for norsk sokkel vil det si alle undervannsfelt fra Snøhvit i nord til Sleipner i sør.

Avtalen er tildelt etter internasjonal konkurranse.

Denne kontrakten vil komme i tillegg til eksisterende kontrakter innen undervanns IMR som Statoil har med DeepOcean.