Meldepliktig handel - Statoil ASA 

februar 22, 2011, 16:58 CET

22. februar 2011 - Følgende primærinnsider i Statoil Fuel & Retail ASA har solgt aksjer i Statoil ASA:

Eline Gedde-Dahl Klokk som er PA for Klaus-Anders Nysteen, CFO i Statoil Fuel & Retail har solgt 375 aksjer i Statoil ASA den 22. februar 2011 til en total pris på NOK 53.836 og vil etter salget ha 0  aksjer i Statoil ASA.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)