Naturgass sentralt for Europas energi- og klimamål

februar 24, 2011, 14:31 CET

Statoil deltar i EGAF sammen med en rekke andre sentrale gassaktører. EGAF-rapporten adresserer hvordan Europa kan nå målet om minst 80 prosent reduksjon av sine CO2-utslipp i 2050.

Bilde

Rune Bjørnson, direktør for
Naturgass i Statoil

- Det er en formidabel utfordring Europa står overfor, med vekst i etterspørselen etter energi samtidig som CO2-utslippene må ned. EGAF-rapporten presenterer et veikart der ett av de viktigste tiltakene nå er å erstatte kull med gass i kraftsektoren de neste tiårene. Det gir umiddelbare og store utslippsreduksjoner og er en realistisk og rimelig måte for Europa å kutte i sine klimautslipp, sier Rune Bjørnson, direktør for Naturgass i Statoil.

Gass er konkurransedyktig på pris, har opptil 70 prosent lavere CO2-utslipp i forhold til kull, baserer seg på kjent teknologi og gir en stabil og forutsigbar kraftforsyning.

- Rapporten presenterer et veikart der tiltaket med å erstatte kull med gass kombineres med en signifikant vekst i fornybare energikilder og en videreutvikling av utslippsreduserende teknologier som i dag er umodne. Kombinasjonen med økt bruk av naturgass sammen med vekst innen fornybar energi gjør at Europa vil stå godt rustet til å nå sine CO2-mål, understreker Bjørnson.

Downloads