Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

mars 2, 2011, 15:12 CET
Dato for tildeling Tildelte aksjer*  Ny beholdning* 
02. mars 96,214191 667,316861
02. februar 103,308978 571,10267

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12