Meldepliktig handel 

mars 17, 2011, 12:38 CET

Antall kjøpte aksjer og ny totalbeholdning framgår av tabellen nedenfor.

Navn  Kjøp*   Ny beholdning* 
William Maloney 160,550459 3448,784773  

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12