Ny rigg til Statoils hurtigutbygginger

mars 17, 2011, 08:35 CET
Bilde

Boreriggen Songa Delta. (Foto: Kjetil Larsen)

Riggen skal brukes til produksjonsboring for porteføljen av hurtigutbygginger på felt der Statoil er operatør på norsk sokkel.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for Feltutvikling på norsk sokkel

Riggen vil kunne bore og komplettere brønner, og vil raskt kunne gi bidrag til produksjonen på feltene.

– Med hurtigutbygginger og standardiserte løsninger realiserer vi små funn som ellers ikke ville vært lønnsomme. Å sikre borekapasitet er avgjørende for å gjennomføre hurtigutbygginger. Slik bidrar vi til å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel, sier Ivar Aasheim, direktør for Feltutvikling på norsk sokkel.

Riggen skal etter planen settes inn i produksjonsoppdrag for Statoil sommeren 2012.

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil, er tilfreds med at selskapet har sikret seg nødvendig fremtidig kapasitet i riggmarkedet.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil

– Vi er fornøyd med å sikre oss ytterligere én rigg fra Songa Offshore. Denne kontrakten adresserer ambisjonen vår om å holde oppe produksjonen på norsk sokkel. 

– Riggen vil jobbe spesielt inn mot Statoils hurtigutbygginger, og vil være et viktig bidrag for å holde farten oppe i prosjektene våre, sier Jacobsen.

Kontrakten har en fast varighet på tre år, og inkluderer muligheten for en ettårig opsjon i etterkant av det definerte boreprogrammet. Statoil har opsjon på å utvide kontrakten fra tre til fire år fast.