Offisiell åpning av Tyrihans

mars 24, 2011, 16:10 CET

Feltet omfatter Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone.

Bilde

Tyrihans havbunnsramme før installasjon på feltet. (Foto: Geir Otto Johansen)

Tyrihans består av fem havbunnsrammer. Fire av rammene står for produksjon og gassinjeksjon, og én står for injeksjon av sjøvann.

Teknologien som er utviklet i forbindelse med Tyrihans, setter en ny standard for utvikling av havbunnsfelt.

Tyrihans er knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken.

Brønnstrømmen sendes gjennom en 43,6 kilometer lang rørledning til Kristin for prosessering. Gassen eksporteres fra Kristin gjennom rørledningen Åsgard transport til Kårstø-anlegget i Rogaland.

Olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.

Volumene i feltet er på størrelse med Kristin, og de to feltene har felles driftsorganisasjon.

- Tyrihans vil i mange år være en betydelig bidragsyter til vår produksjon på norsk sokkel, og har strategisk betydning for utviklingen av aktivitetene i Norskehavet, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge

Tidlig involvering og et tett samarbeid mellom fagmiljøene innen petroleumsteknologi, boring og brønn, gjorde det mulig å utvikle brønnutstyr spesielt for dette feltet.

Ny brønnteknologi har sikret en høyere utvinningsgrad på Tyrihans enn først forventet da produksjonen startet sommeren 2009.

Flergrensbrønner og smarte brønner med regulerings- og kontrollutstyr nede i brønnene – nedihullsteknologi – har gitt bedre styring av produksjonen fra reservoarene.

Pumper for sjøvannsinjeksjon plassert direkte på havbunnen bidrar også til å øke utvinningen.     

I de 20 månedene siden oppstart har Tyrihans-feltet produsert over forventninger. I dag produserer feltet rundt 100.000 fat per dag, og sammen med Kristin-feltet fyller det hele kapasiteten for olje/kondensat-eksport fra Kristin-plattformen.