Statoil publiserer års- og bærekraftrapport for 2010 

mars 25, 2011, 08:00 CET

– 2010 har vært et år med viktige strategiske framskritt og aktiv porteføljeforvaltning for Statoil. Vi har gjennomført en vellykket børsnotering av Statoil Fuel and Retail, noe som har styrket vår strategiske profil som et teknologifokusert oppstrømsselskap, skriver konsernsjef Helge Lund i sin innledning til års- og bærekraftrapporten.

Han bemerker at Statoil gjennom transaksjonene knyttet til Peregrino og oljesandvirksomheten har redusert porteføljerisiko, økt konsernets økonomiske fleksibilitet og skapt betydelige aksjonærverdier. Statoil hadde også et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i 2010 med videre utvikling av porteføljen.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund.

– Sikkerhet er første prioritet, og den generelle forbedringen vi har oppnådd de siste årene fortsatte også i 2010. Men enkelthendelser i 2010 viser at vi må videreføre vår innsats for ytterligere styrking av sikkerheten i våre operasjoner. På produksjonssiden leverte vi solide produksjonsvolumer i første halvår av 2010, noe som demonstrerer porteføljens kapasitet. I løpet av andre halvår gjorde en del spesielle driftsmessige forhold at årsproduksjonen ble noe lavere enn forventet på årsbasis. Vi har likevel hatt høy kontantstrøm og oppnådd gode økonomiske resultater, skriver Lund.

HTML-versjonen av Form 20-F vil være tilgjengelig fra SECs (US Securities and Exchange Commission) nettsted i databasen Edgar på http://www.sec.gov fra klokken 16.00 (CET) i dag.

Den lovpålagte delen av års- og bærekraftrapporten vil være tilgjengelig senest 26. april i trykt utgave, sammen med den trykte utgaven av Form 20-F og Statoil In Brief 2010/2011.

På dette tidspunktet vil rapporten distribueres elektronisk til de aksjonærene som har valgt å motta rapporten i dette formatet.

Statoil In Brief 2010/2011 vil sendes ut til de gjenværende aksjonærene som er registrert i VPS.

Interesserte kan bestille trykt utgave. Bruk bestillingsskjemaet fra denne siden >

Kontaktpersoner
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør IR USA, + 1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.