Videre modning av kategori B konseptet

mars 31, 2011, 11:10 CEST

Statoil har hatt en pågående anbudsprosess for en ny type rigg, kategori B; en halvt nedsenkbar rigg designet og utstyrt for subsea brønnintervensjon. Denne riggtypen er et etterlengtet tilførsel til riggflåten på norsk kontinentalsokkel.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for
anskaffelser i Statoil

- Beslutningen om å gi mer tid til å modne kategori B konseptet er motivert av input fra tilbydere. Vi ser at en integrering av tilleggstjenester kombinert med utvidet tid til dybdestudier vil kunne forbedre robustheten i konseptet, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

- I realiteten er dette å bli betraktet som en forlengelse av anbudsprosessen hvor vi etter plan skal ha mulighet til å tildele kontrakt innen utgangen av 2011, med forventet leveranse fra verft i 2014.

Kategori B-designet er basert på tilbydernes egne studier. Riggtypen er designet for brønnintervensjon året rundt på operasjoner for Statoil, og kan benytte teknologi for tung brønnintervensjon og lette boremetoder, inkludert rotasjonsboring gjennom produksjonsrør (through tubing rotary drilling - TTRD), fjernstyring via kabel, boring med kveilerør (coiled tubing), høytrykkspumping og sementering. Statoil etterspør minimum én slik rigg for arbeid på norsk sokkel.

Bilde

Knut Gjertsen, ansvarlig for feltutvikling i Drift nord.

- Tradisjonelle rigger er ikke effektive nok for brønnintervensjonsformål, derfor har Statoil i samarbeid med industrielle partnere utviklet en ny type rigg spesielt tilpasset denne type tjenester. Denne riggtypen vil lukke gapet mellom lette intervensjonsfartøy og de konvensjonelle riggene. Kategori B riggen med tilhørende integrerte tjenester er forventet å redusere operasjonskostnader for brønnintervensjon med opp til 40 prosent, fortsetter Jon Arnt Jacobsen.

Nøkkelen til å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel frem mot 2020 er økt utvinning fra eksisterende felt og hurtige og effektive feltutviklinger. Det blir viktigere å øke boreaktivitetene på modne felt for å maksimere potensialet på norsk sokkel.

- Nye og forbedrede metoder for brønnintervensjon gir et vesentlig bidrag til økt utvinning, som igjen er et av de viktigste bidragene til å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel, sier Knut Gjertsen, ansvarlig for feltutvikling i Drift nord.