Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

april 4, 2011, 12:02 CEST

 

Dato for tildeling  Tildelte aksjer*  Ny beholdning* 
04. april  98,566959  3547,351732 

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12