Endringer i Statoils rapporteringssegmenter med virkning fra 1. januar 2011 

april 7, 2011, 10:36 CEST
  • Utvikling og produksjon Norge
  • Internasjonal utvikling og produksjon
  • Markedsføring, prosessering og fornybar energi
  • Drivstoff og detaljhandel
  • Andre

Rapporteringssegmentene Utvikling og produksjon Norge og Internasjonal utvikling og produksjon er uendret i forhold til tidligere rapporterte segmentresultater.

De tidligere forretningsområdene Foredling og markedsføring, Naturgass og resultatområdet Ny energi i det tidligere forretningsområdet Teknologi og ny energi, er slått sammen i et nytt forretningsområde for Markedsføring, prosessering og fornybar energi. Drivstoff og detaljhandel er presentert som et eget rapporteringssegment fra 4. kvartal 2010 etter børsnoteringen av Statoil Fuel & Retail.

Segmentdata for kvartalene i 2010 og for hele året er presentert vedlagt. Kvartalsvise segmentdata for Drivstoff og detaljhandel er ikke tilgjengelig ettersom denne informasjonen ikke er fremlagt av Statoil Fuel & Retail.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investorrelasjoner,
Tel: +47 957 83 911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør, Investorrelasjoner USA,
Tel: + 1 203 570 2524 (mobil)

Pressekontakt
Jannik Lindbæk jr., direktør, Samfunnskontakt,
Tel: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads