Smartere standardløsninger under vann

april 19, 2011, 10:15 CEST
Bilde

Workover stigerørssystemer forbinder infrastruktur på havbunnen med installasjonene under brønnoverhaling. (Foto: Øyvind Hagen)

Statoil har satt nye krav til multifunksjonalitet for installasjonssystemer, som muliggjør at samme system kan benyttes uavhengig av hvilken leverandør som er valgt til å levere selve infrastrukturen på havbunnen.

Det betyr en forenkling av logistikken og en standardisering av utstyr som gir økt effektivitet i operasjonene

Bilde

Siri Kindem, direktør for teknologiutvikling i Statoil

- Bruk av denne type universelle systemer gjør at vi får økt kapasitet for ferdigstilling og vedlikehold og det er også en nødvendig fornying av verktøysystemene våre, sier Siri Kindem, direktør for teknologiutvikling i Statoil.

- I nært samarbeid med våre leverandører har vi her utviklet teknologiske løsninger som er helt i front; teknisk, operasjonell og sikkerhetsmessig.

Statoil har sett at økt industrialisering og standardisering er veien å gå på norsk sokkel for å redusere kostnader og gjøre om ressurser til reserver på en mest mulig effektiv måte med hensyn til tid og kost.

Selskapet har derfor etablert en egen standardkatalog for havbunnsutstyr. Installasjonssystemene er en del av standardkatalogen og er den verktøypakken som trengs til havbunnsinstallasjoner og brønnvedlikehold.

Bilde

Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil

- For å øke verdiskapning på norsk sokkel og nå våre produksjonsmål, er vi helt avhengig av å bruke smartere løsninger og redusere kostnader for bore- og brønnoperasjoner. Vi kommer til å se mer av denne type løsninger fremover, sier Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

Opsjonene er basert på kontraktstildelingen av Vigdis Nordøst som ble tildelt Aker Solutions første kvartal 2011, og arbeidet starter opp umiddelbart.

Installasjonssystemene skal primært benyttes på feltene Troll, Gullfaks og ved selskapets hurtigutbyggingsprosjekter. Forventede leveranser i løpet av høsten 2012 og våren 2013.