Leverte plan for rask utbygging av Katla

mai 2, 2011, 10:48 CEST
Bilde

Oljen fra Katla skal sendes til Oseberg Sør-plattformen. (Foto: Øyvind Hagen)

Katla-funnet ble gjort i mars 2009, og ligger 13 kilometer sørvest av Oseberg Sør-plattformen. Funnet har gått inn i Statoils portefølje av hurtigutbygginger, og planlagt produksjonsstart er første kvartal 2013.

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel

Dette er den tredje planen for hurtigutbygging Statoil har levert til Olje- og energidepartementet i år. Fra før er det levert PUD for rask utbygging av Visund Sør og Vigdis nordøst.

– Dette viser at vi realiserer mindre funn på en lønnsom måte, og denne porteføljen med utbygginger gir viktige produksjonsbidrag hurtig, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel

Olje og gass til Oseberg

Antatt utvinnbare reserver på Katla er 45 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet er planlagt bygget ut med en havbunnsramme med fire brønner.

Bilde

Knut Henrik Dalland, Statoils produksjonsdirektør for Oseberg-området.

To av dem skal produsere olje og gass, mens de to andre brønnene skal injisere vann i reservoaret som trykkstøtte.

Oljen fra Katla skal sendes til Oseberg Sør-plattformen. Gassen skal brukes som trykkstøtte på Oseberg Omega nord, og slik bidra til å opprettholde produksjonen fra dette reservoaret.

– Katla styrker med dette Oseberg Sør-området ved å bringe inn nye volumer i et godt vedlikeholdt prosessanlegg, sier Knut Henrik Dalland, Statoils produksjonsdirektør for Oseberg-området.

Partnere: Statoil (49,3 prosent) (operatør), Petoro (33,6), Total E&P Norge (10,0), ExxonMobil E&P Norway (4,7) og ConocoPhillips Skandinavia (2,4).