Fikk Statoils forskerpris 2011

mai 11, 2011, 10:23 CEST

Prisen på 200.000 kroner og to kunstverk fra Roar Wold ble tildelt av Tor Ulleberg, direktør for Olje- og gass verdikjede i Statoil Forskning og utvikling.

Bilde 

 

Olav Bolland, leder ved Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU

– Bolland og Svendsen har gjennom sitt mangeårige arbeid bidratt til å øke forståelsen innenfor energi- og CO2-problematikk. Dette er globale utfordringer som vil bli enda viktigere i årene som kommer, sier Ulleberg.

Hallvard Svendsen påpeker at hans arbeid er del av et lagarbeid.

– Først vil jeg si at jeg er veldig glad og stolt over denne tildelingen som jeg ser som en anerkjennelse for det arbeidet som gruppa på CO2-absorpsjon har utført gjennom en årrekke. Dette er et lagarbeid og ingen enkeltmannsprestasjon, sier Svendsen, som er tilknyttet Institutt for Kjemisk Prosessteknologi ved NTNU.

Anerkjennelse

Statoils forskerpris er en anerkjennelse av oppnådd forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Prisen skal være til inspirasjon for andre og støtte til den videre forskning innenfor fagområder som Statoil anser som viktige innenfor sin virksomhet.

Bilde 

Hallvard Svendsen, Institutt for Kjemisk Prosessteknologi ved NTNU

– Det innebærer en stor anerkjennelse for mange års innsats innen CCS (carbon capture and storage), for min del fra 1989 frem til i dag. Statoil har vært en av de aller viktigste aktørene globalt innen CCS, og det er derfor stort for meg å få prisen fra dette selskapet for innsats innen CCS, sier Olav Bolland, som er leder ved Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU.

Ulleberg fremhever forskningens nøkkelrolle for å løse fremtidige globale energiutfordringer.

– Behovet for energi øker etter hvert som flere mennesker tar steget ut av fattigdom. Samtidig blir utvinning av olje og gass mer teknologisk utfordrende. Parallelt med dette skal vi løse de globale klimautfordringene.

– Bolland og Svendsens innsats for å redusere utslipp til atmosfæren og fange CO2 går rett i kjernen av å løse klimautfordringene. Dette er et fagområde som har vært sentralt for Statoil helt siden vi startet lagring av CO2 under Sleipner i 1996, sier Ulleberg.

For mer informasjon

Knut Rostad, informasjonssjef Statoil Forskning og utvikling:
Tel:  90548990

Statoils forskerpris:

  • Statoils forskerpris ble etablert i 1991. Prisen tildeles en forsker, forskningsgruppe eller institusjon i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.
  • Prisen er en anerkjennelse av oppnådd forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Den skal være en inspirasjon og støtte til den videre forskning innenfor fagområder som Statoil anser som viktig innenfor sin virksomhet.
  • Norske universitet og forskningsinstitutt inviteres årlig til å nominere kandidater til prisen.