Meldepliktig handel 

mai 16, 2011, 08:16 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 143,44 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.402.390 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12