Kronprinsen åpnet Peregrino-feltet

mai 24, 2011, 19:33 CEST
Bilde

Kronprins Haakon, olje- og energiminister Ola Borten Moe (til venstre) og Statoils konsernsjef Helge Lund under den offisielle åpningen. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Relevante myndigheter og internasjonale journalister deltok også på begivenheten.

Kronprins Haakon hadde følge av olje- og energiminister Ola Borten Moe, Statoils konsernsjef Helge Lund, Norges ambassadør til Brasil, Turid Eusébio og den brasilianske gruve- og energiministeren Edison Lobão.

Gjestene fikk en omvisning på FPSO-skipet før den offisielle åpningsseremonien, og besøket ble avsluttet med lunsj om bord.

Journalistene ble deretter med Lund og andre Statoil-representanter på en rundtur på brønnhodeplattformen Peregrino B.

Nest størst

Peregrino-feltet er Statoils største internasjonale operatørskap til havs, og gjør selskapet til Brasils nest største operatør når feltet kommer opp i full produksjon.

Driften består av FPSO-skipet og de to brønnhodeplattformene Peregrino A og Peregrino B.

Milepæl

– I dag feirer vi Peregrino – et milepælprosjekt for Statoil, sa en smilende Lund.

– Jeg vil gjerne gratulere alle som har bidratt og arbeidet svært hardt for å realisere Peregrino.

– Jeg vil også gjerne uttrykke vår takknemlighet for at kronprins Haakon kunne være med oss i dag og foreta den offisielle åpningen av feltet, sa han.

– Peregrino er et eksempel på langsiktig industrisatsing.  100.000 fat olje per dag øker Brasils samlede produksjon med nesten 5 prosent, og feltet er antatt å produsere i 30-40 år, sier Brasils landsjef, Kjetil Hove.

– Vi har lært en hel del om hvordan vi kan være en effektiv internasjonal operatør, og denne kunnskapen vil være et viktig verktøy når det gjelder å ta Statoil et skritt videre i denne sammenheng, sier han.

Viktig seminar

Statoil vil også være medarrangør for et seminar 25. mai som går under tittelen “Bruk av teknologi for å få tilgang til nye ressurser på innovative måter”.

Bilde

Maersk-direktør for Boring og FPSO, Claus Hemmingsen (fra venstre), Statoils landsjef i Brasil, Kjetil Hove, landsjef for Sinochem, Ji Fahua, kronprins Haakon, Brasils gruve- og energiminister Edison Lobão, olje- og energiminister Ola Borten Moe og Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Seminaret vil bestå av et åpningsforedrag fra statsråd Ola Borten Moe i tillegg til et innlegg fra Helge Lund. Videre vil det blitt gitt presentasjoner fra direktøren for utforsking og produksjon i Petrobras, Guilherme Estrella, og Statoils FoU-leder Karl Johnny Hersvik, med flere.  

Offshore Brasil

Peregrino-feltet ligger på om lag 100 meters havdyp på lisensene BMC-7 og BMC-47 i Campos-bassenget, 85 kilometer utenfor kysten av Brasil.

Den første fasen av utbyggingen omfatter FPSO-skipet og to bore- og brønnhodeplattformer. Det er planlagt til sammen 37 brønner på Peregrino, som alle bruker avansert horisontal brønnteknologi for å oppnå maksimal utvinning.

Feltet inneholder 300 til 600 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter og har en betydelig oppside. En letebrønn som nylig er boret i nærheten av Peregrino bekrefter dette potensialet.

Statoil har en eierandel på 60 prosent i Peregrino, mens den resterende andelen på 40 prosent eies av Sinochem Group.

Downloads